Sửa màn hình máy tính dell

Cách sửa màn hình dell máy tính

1.  Đầu tiên để đồng hồ đo ở thang diode để kiểm tra chạm chập gì không.

2.  Đặt que đo một chiều hoạc đảo que thấy không về 0000 là không chập

3.  Đo cầu chì có chữ F không đứt vẫn thông mạch thì có nghĩa là trên đường

kẻ trắng bị chạm chập khu vực nguồn đầu vào. Vì vậy có bạn có thể cắm điện vào để test.

4.  Kiểm tra cầu diode chuyển đổi điện xoay chiều 220v sang điện 1 chiều 300v.

5.  Đo máy con diode nắn lọc điện áp 1 chiều bên cạnh con tụ lớn, nếu thang diode mà không về 0 là điện áp 1 chiều 300v không bị chạm.

Bây giờ đến việc kiểm tra bên kia đường kẻ trắng có bị chạm chập hay không

1.  Lật vỉ mainboard bên dưới lên đo bằng thang diode nếu không về 0000 thì tiếp tục đo con tụ khác

2.  Kiểm tra xem có chỗ nào bị ố màu bằng mắt thường có thể bị hư do hở mạch. Hàn thêm chì vào cho chắc.

3.  Xoay ngược lại chỗ chân ố vàng đo kiểm tra linh kiện xung quanh con nào hư thay liền.

4.  Cắm điện vào đo thử có 5vxx, 12vxx, 3vxx là được. Cắm dây vào test thấy hình là thu tiền.

Chúc các bạn may mắn!

Trên đây mình chia sẽ cách sửa màn hình dell cơ bản, để các bạn có thể sửa được màn hình gặp lỗi đơn giản.

Còn nếu hư nặng, không có đò thay, vui long mang tới cửa hàng mình sửa chữa cho bạn nhé.